Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR GOEDERENVERVOER OVER DE WEG

Op al onze overeenkomsten zijn de AVC 2002 (Algemene Vervoerscondities 2002) en CMR (Het verdrag betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de weg) van toepassing.

AVC & CMR-Condities

AVC

De Algemene Vervoerscondities 2002 (AVC 2002) zijn algemene voorwaarden voor overeenkomsten voor goederenvervoer over de weg. Deze voorwaarden worden bij vrijwel alle overeenkomsten van Nederlandse vervoerders toegepast. De AVC 2002 zijn gedeponeerd bij de griffie van de rechtbanken in Amsterdam en Rotterdam.

U kunt de Nederlandse versie en Engelstalige versie hier downloaden. Of gebruik deze link: https://www.sva.nl/avc

De voorwaarden zijn gezamenlijk door verladersorganisatie evofenedex en vervoerdersorganisatie TLN opgesteld. Daarmee zijn de voorwaarden zogenaamde ‘tweezijdige voorwaarden’. Tweezijdig wil zeggen, dat de belangen van beide partijen (verlader/vervoerder) in deze voorwaarden gelijkwaardig zijn behartigd.

CMR

CMR regelt overeenkomsten van internationaal wegvervoer. De afkorting CMR staat voor ‘Convention relative au Contrat de Transport International de Marchandises par Route’, in het Nederlands betekent dit het Verdrag betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de weg.

De CMR is automatisch van toepassing op vervoerovereenkomsten voor internationaal wegtransport, waarbij de plaats van inontvangstneming en/of de plaats van aflevering gelegen is in een lidstaat.

Welke onderwerpen staan in de CMR?

Omvang van verplichtingen van verlader en vervoerder en opvolgende vervoerders;

  • Beperking van aansprakelijkheden;
  • Omvang van de schadevergoeding;
  • Verjaringstermijn;
  • Informatieverplichtingen.

De Nederlandse vertaling van het CMR verdrag en verdere informatie over CMR vindt u hier: CMR Verdrag

Bij vragen of onduidelijkheden over onze algemene voorwaarden dan kunt u altijd contact opnemen met Maik Barten, via; BartenSneltransport@outlook.com of 06-50227579